BSO ToFF  biedt voorschoolse- naschoolse- en vakantieopvang aan kinderen van 4 t/m 8 jaar. De opvang sluit aan op de schooltijden. Bij de BSO is er volop ruimte voor vrij spel, de kinderen mogen zelf een activiteit kiezen, maar er worden ook gerichte activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld aansluitend op een bepaald thema. In samenwerking met school worden er ook regelmatig gezamenlijke activiteiten aangeboden, waar kinderen die niet naar de BSO gaan zich ook voor op kunnen geven. Wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat de kinderen het leuk hebben en zich prettig voelen. De BSO moet vooral TOFF zijn !
Voor meer info: www.kinderopvangkoos.nl 
 
BSO TROTZ (top BSO) biedt opvang aan kinderen van 8 t/m 12 jaar in de voetbalkantine van VV Heino. Er is voor de oudste kinderen meer uitdaging en er wordt gebruik gemaakt van de sportvelden. Er worden geregeld activiteiten aan geboden op het gebied van sport, dans en koken.
Voor meer informatie over kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang kunt u terecht op de website van KOOS (http://www.kinderopvangkoos.nl/locaties/alle-locaties/trotz).  Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met Ineke van der Toom, directeur van de brede school de Springplank.

Buitenschoolse activiteiten
Uw kind kan ook incidenteel meedoen aan specifieke buitenschoolse activiteiten.  Aan het begin van het schooljaar ontvangen de oudsten van ieder gezin een flyer met keuzemogelijkheden voor naschoolse activiteiten.
Daarop staat ook vermeld hoe u uw kind kunt opgeven voor deelname.