Peuterwerk Springplank 
Op 1 maart 2013 zijn Kinderopvang KOOS en Peuterspeelzalen Raalte officieel gefuseerd.
 
Peuterwerk de Springplank is alle ochtenden geopend van 8.30 – 11.15 uur. Vanaf 2 ½ tot 4 jaar kunnen kinderen twee dagdelen geplaatst worden op de peutergroep. Opgave hiervoor is al mogelijk vanaf 1 ½ jaar.
Vanaf 2 ½ jaar kan dit ook vanuit het kinderdagverblijf Spetters. Na de ochtend bij het peuterwerk komen de kinderen weer terug in hun eigen groep op kinderdagverblijf Spetters.

De Peutergroep werkt volgens het VVE ( voorschoolse  en vroegschoolse educatie) Dit betekent dat er met thema’s gewerkt wordt en een gestructureerd programma wordt aangeboden.  Dit sluit aan bij het niveau en belevingswereld van de peuter. Op een ochtend is er ruimte  voor contact met andere kinderen, knutselen, vrij spel, zowel binnen als buiten. In het lokaal zijn verschillende hoeken en veel keus in spelmateriaal.
De peuters kunnen op deze wijze al spelend leren.
Gedurende de periode in de peuterspeelzaal worden de kinderen geobserveerd (Pravoo). Deze bevindingen worden met ouders besproken en in overleg met ouders doorgegeven aan de basisschool, zodat de doorgaande lijn goed verloopt.
 
Voor meer info: www.kinderopvangkoos.nl