De Kern Algemeen Maatschappelijk Werk
 
De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd besteden. Als zich problemen voor doen in het leven of de ontwikkeling van kinderen is dat vaak zichtbaar op school. De functie van de maatschappelijk werker is om ouders, leerkrachten en kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium hulp op maat aan te bieden en adviezen te geven. De maatschappelijk werkers van de Kern denken actief mee over opvoedingskwesties van kinderen op school en thuis. De werker heeft gesprekken met kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op school maar ook in de thuissituatie. Aan de leerkrachten en de internbegeleiders wordt consultatie en advies geboden. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.
Enkele voorbeelden van problemen waarbij het maatschappelijk werk hulp kan bieden:  
Het maatschappelijk werk kan voor leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers preventie activiteiten opzetten door het organiseren van themabijeenkomsten of sociale vaardigheidstrainingen. Het maatschappelijk werk kan namens de school deelnemen aan relevante zorg overleggen binnen of buiten de school en kan leerkrachten deskundiger maken in het signaleren van psychosociale problemen. De maatschappelijk werkers van de Kern participeren in verschillende netwerken (waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin)  en zijn goed ingevoerd in de lokale situatie.
 
Hulp van het maatschappelijk werk is vrijblijvend, dichtbij en gratis. Contactpersoon voor de Springplank is Debby Brokelman (d.brokelman@stdekern.nl). U kunt ons bereiken via het telefoonnummer:038-4569700 of via de leerkracht van uw kind.


www.stdekern.nl