Naar de kinderfysiotherapeut
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut.
De geregistreerde kinderfysiotherapeut heeft na een  bachelor HBO-opleiding Fysiotherapie van 4 jaar een post-HBO-opleiding (tegenwoordig Master) Kinderfysiotherapie van nogmaals 3 jaar gevolgd. Er wordt inmiddels bij 65% van de indicaties kinderfysiotherapie gewerkt met richtlijnen of zgn. evidence based statements (NB. Inclusief de KNGF-richtlijn methodisch werken). Daarnaast maakt de kinderfysiotherapeut gebruik van leeftijdsspecifieke klinimetrie om het motorisch ontwikkelingsniveau en/of het niveau van fysiek functioneren van een kind vast te kunnen stellen en een afwijking/ vertraging objectief vast te stellen.

Brede school de Springplank
Sinds de start van Brede school de Springplank begeleiden wij kinderen die moeite hebben bewegen op school. Dit kan zowel in de grote motoriek (lopen, stilstaan, moeite met de gymlessen, sporten, pijnklachten, etc) als de fijne motoriek (schrijven, voorbereidend schrijven, vouwen, kralen rijgen, etc) zijn. Ook begeleiden wij kinderen met bewegingsproblemen in combinatie met leer- en gedragsmoeilijkheden.
Kinderen die niet op de Springplank zitten, zijn ook van harte welkom ( 0-16 jaar).
In principe zijn wij ook in de schoolvakanties aanwezig.
Kinderfysiotherapie op school is toegestaan als er volgens het gedragsprotocol ‘kinderfysiotherapie op school’ wordt gewerkt. Het screenen van de motoriek van kinderen zonder toestemming van de ouders is niet toegestaan (Wet geneeskundige behandelovereenkomst). Wij werken alleen met uw kind met toestemming van u en in nauwe samenwerking met u.

Vergoeding
Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 keer uit de basisverzekering vergoed. Het kost u geen eigen risico. Zijn er meer behandelingen nodig, dan worden deze, afhankelijk van uw verzekering, uit het aanvullend pakket vergoed. Chronische aandoeningen worden volledig vergoed.
Sinds 2021 hebben wij moeten besluiten niet meer met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Dit geldt voor de verzekering CZ met bijbehorende labels (OHRA, Just, Nationale Nederlanden, CZ direct, CZ), Zorg en Zekerheid (AzVz) en Caresq: Eucare (Avitae). Ook wanneer u bij een van deze concerns verzekerd bent, kunt u bij ons terecht. U dient de factuur dan zelf in te dienen en u krijgt, afhaneklijk van uw polis, (een deel van) het bedrag vergoed.

Wilt u verdere informatie of u kind aanmelden?                                                                                        
Mailen kan naar: info@kinderfysiotherapieraalte.nl of bel  0572 356278.                                                              
Neem ook even een kijkje op onze website: www.kinderfysiotherapieraalte.nl
Kinderfysiotherapeut aanwezig op de Springplank: Annemarie Duteweerd