Klachten van leerlingen en/of  ouders op het gebied van seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten, de begeleiding van kinderen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van de leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie kunnen in eerste instantie worden besproken met onze vertrouwenspersonen  Anita Schutte.. Indien nodig kunnen zij u doorverwijzen naar een extern vertrouwenspersoon.
Indien u in contact wilt komen met onze vertrouwenspersonen dan kunt u een afspraak maken.

Anita Schutte: aanwezig dinsdag, woensdag en donderdag
Telefoonnummer: 0572 391521
Mail: vertrouwenspersoon@bredeschooldespringplank.nl


Wanneer uw klachten niet op de juiste wijze wordt afgehandeld, kunt u naar het bestuur van Stichting de Mare. Contactpersonen bij De Mare zijn:
 
Trudie van Loon               Raalte 0572-355317                       t.vanloon@de-mare.org
Wim Jansen                       Heino 0572-392423                         w.jansen@de-mare.org
Henk Borkent                   Raalte 0572-354324                        h.borkent@de-mare.org
Als u ook daar uw klachten niet naar tevredenheid kwijt kan, kunt u gebruik maken van de landelijke klachtenregeling.
 
Als u ook daar uw klachten niet naar tevredenheid kwijt kunt, kunt u gebruik maken van de landelijke klachtenregeling. Stichting de Mare is aangesloten bij:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl
 
Voor zeer ernstige klachten kunt u ook contact zoeken met  een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. 0900 – 1113111 (tijdens kantooruren)