Hoofdstuk 10:                                  Instanties, adressen en telefoonnummers

Brede school de Springplank
Adres                   Koningin Julianastraat 3   8141 ET Heino
Telefoon             0572-391521
Website              www.bredeschooldespringplank.nl
E-mail                 directie@bredeschooldespringplank.nl                 info@bredeschooldespringplank.nl
Facebook:          brede school de Springplank
Twitter                 @SpringplankObs
 
KOOS Kinderopvang 
Tel. 0572-391521
Clustermanager Willemien de Haan                      
Tel. 0572-360185
www.kinderopvangkoos.nl  
www.bredeschooldespringplank.nl

Inspectie van het onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl   info@owinsp.nl

Vereniging voor openbaar onderwijs                   
www.voo.nl   Tel. 036-5331500

Stichting de Mare
Bezoekadres: Monumentstraat 55d, Raalte          Tel. 0572-347290
Postadres: Postbus 45, 8100 AA Raalte                  Tel. 0572-347290
Directeur: A. Bolijn                                                     Tel. 0572-347291

Samenwerkingsverband  Epos                                 Tel. 0572-360372
Bezoekadres: Monumentstraat 55a, Raalte
Postadres: Postbus 66, 8100 AB Raalte

GGD  
Zeven Alleetjes 1, 8011CV Zwolle
(tijdelijk tot voorjaar 2016: Hanzelaan 351-361, 8017 JM Zwolle)
Tel. 038-4281500
www.ggdijsselland.nl                                                                                                                                                 m.vander.kamp@ggdijsselland.nl

GGD meldpunt infectieziekten                             
www.ggdijsselland.nl
Tel. 038-4281656

Logopedie gemeente Raalte                                    
Inge Kloosterboer

Logopediepraktijk Salland                                         
Dorothé Groen-Schulten en Milou Akse
info@logopedieraalte.nl  www.logopedieraalte.nl
Tel. 0572-362140/0572-351100

De Kern Maatschappelijke Dienstverlening                                                                            
Linda Rorije/Anneke Krijgsheld
l.rorije@stdekern.nl
Tel. 038-4569700
www.stdekern.nl 

GGD/JGZ                                                                          
Marloes van der Kamp-Post
m.vander.kamp@ggdijsselland.nl
038-4281506

Kinderfysiotherapie                                                     
Anne Marie Duteweerd
info@kinderfysiotherapieraalte.nl 
www.kinderfysiotherapieraalte.nl
Tel. 0572-356278
Carinova Thuiszorg                                                       
A. Visser
a.visser@carinova.nl
Tel. 06-51938963

Bieb op school                                                             
Sabine Tielenius Krythoff
www.bibliotheekraalte.nl
Tel. 0572-363639

Typelessen                                                                      
Mariët Tesselhof
www.tesselhofopleidingen.nl
Tel. 0572-355939

Obalo Raalte                                                                   
Elke Tammeling 
elke@obalo.nl
www.obalo.nl
Tel. 0572-850400

Carinova                                                                           
www.carinova.nl  (0900-8662)

GGD                                                                                   
www.ggdijsselland.nl  (038-4281506)

Bureau Jeugdzorg                                                         
www.bjzo.nl  (038-8514800)

Expertisecentrum Passe4nd Onderwijs Salland               
www.wsns-salland.nl  (0572-360372)

Advies en Meldpunt Kindermishandeling          
www.vooreenveiligthuis.nl   (0800-2000)

School Maatschappelijk Werk Carinova                              
www.schoolmaatschappelijkwerk@carinova.nl

Stichting leergeld Salland                                           
www.leergeld.nl/locaties/salland  (06-53862465)

Stichting Heino Kids Sporten                                    
www.heinokidssporten.nl         
info@heinokidssporten.nl  (06-48506049)