Rekentijgers en taalkanjers
Rekentijgers en taalkanjers is aanbod voor kinderen die specifiek op het gebied van rekenen of
taal meer verdieping nodig hebben. Zij worden begeleid door de flexklasleerkracht afgewisseld
met verwerking in de klas.