Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via ruim 80 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Doe een aanvraag!
Hoe aan te vragen?
Een aanvraag kan op verschillende manieren ingediend worden: Na aanmelding word contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek met één van onze intermediairs.

Stichting Leergeld Salland
Passage 12
8102 EW Raalte
Bankrekeningnr: NL27 RABO 0103766774
Tel: 06 538 624 65 (donderdagochtend van 09.00 – 12.00 uur)
email: leergeldsalland@gmail.com
Inloopspreekuur
Stichting Leergeld Salland heeft ook een inloopspreekuur op donderdagochtend van 09.00 – 12.00 uur
 

Voor meer informatie zie website:
http://www2.leergeld.nl/salland/