Uw kind kan ook incidenteel meedoen aan specifieke buitenschoolse activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een flyer over de naschoolse activiteiten. opgave voor de activiteiten kan via het e-mail adres: activiteiten@bredeschooldespringplank.nl