De kinderraad
De kinderraad vergadert gemiddeld acht keer per jaar samen met een leerkracht. Elk schooljaar in september worden er nieuwe verkiezingen gehouden om de raad weer voltallig te maken. Elk kind vanaf groep 5 mag hieraan meedoen. De kinderraad gaat regelmatig bij hun medeleerlingen ten rade om adviezen m.b.t. diverse onderwerpen in te winnen. Eén van de resultaten van de kinderraad is dat zij hebben meegedacht over de inrichting van het nieuwe schoolplein en de top drie wensen voor het speelplein ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. De raad wordt serieus genomen en heeft een goede en frisse inbreng voor de gehele school.  

 

Mag ik u even voorstellen aan… de kinderraad van 2021-2022