HVO


Even voorstellen:
Ik ben Inge Uijt de boogaardt en ik kom vanaf dit schooljaar iedere vrijdagmorgen om de HVO lessen te verzorgen op de Springplank. Ik woon met mijn man in Dalfsen en wij hebben twee dochters. Ik ben 13 jaar werkzaam als HVO vakdocent maar ben daarvoor ook groepsleerkracht geweest en had een eigen praktijk waarin ik werkte met groepjes kinderen over gedrag en gevoelens, zoals faalangst en verlies.
Het geven van Humanistisch onderwijs vind ik leuk omdat het lessen zijn die over het leven gaan en ik daarover zulke fijne gesprekken kan voeren met kinderen. Boeiend om over morele dilemma’s, en sociale vraagstukken te hebben, te filosoferen maar ook om te zorgen dat kinderen een eigen mening kunnen vormen. Iedere mening is welkom en mag er zijn.
 
Inge Uijt de boogaardt,
Vakdocent Humanistisch Vormings Onderwijs.

Klik hier voor een uitleg over HVO


GVO
Op onze school is er de mogelijkheid tot het volgen van Godsdienstig Vormingsonderwijs. We noemen het GVO of zoals de kinderen meestal zelf zeggen: Godsdienst.
Maar wat betekent het ? Waar zijn de lessen voorbedoeld, en: hoe ZINNIG is het?
De GVO lessen zijn  bedoeld om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ze sporen kinderen aan om hun eigen levensvragen te ontdekken  en deze ook te durven stellen! Dus: leren nadenken over jezelf en anderen.  En tot de ontdekking komen dat niet alleen de kinderen bij jou in de klas maar ook mensen in andere landen,  uit andere culturen en godsdiensten, wereldwijd verschillende  antwoorden geven op dezelfde  levensvragen:  Waarom leven we?  Waar komt het leven vandaan en wie of wat heeft het bedacht? Of is het allemaal vanzelf....? Waarom is er oorlog en waar gaat mijn konijn naar toe als hij dood is? Waarom is er zoveel  oneerlijk? Bestaat God? En waar woont hij dan?
( dit is een greep uit de vragen die kinderen  in de loop van de tijd gesteld hebben)
  Kinderen leren in gesprek  te gaan  met elkaar over wat de ander bezield, zonder  oordeel.  Of je nu wel of geen geloofsovertuiging  hebt of dat je denkt : er is wel iets maar ik weet  niet hoe ik het noemen zal......
 Een mooi voorbeeld van een vraag die een kind in de klas eens stelde:   Hoe ziet het leven van iemand anders eruit?  Deze vraag raakt de kern van het Godsdienstonderwijs: oprecht vanuit je eigen hart vragen naar het leven van die ander.
En....hoe en waar  kan je antwoorden vinden?  En hoe doen de mensen dat in andere culturen en godsdiensten?   Wat is geloven eigenlijk?  Wat kan het betekenen voor iemand om een geloof te hebben en kan het helpen om goede antwoorden te vinden?
 
In groep 5 en 6 vormen de verhalen uit het Joodse en Christelijke geloof een rijke bron om uit te putten. Vragen stellen staat centraal: herkennen we onszelf in de verhalen en hebben  deze verhalen ons ook  echt iets te vertellen? Kunnen we er  voor nu iets uit leren? Wat hebben we eraan?  .......Abraham was een vriend van God .Toch ging  Abraham steeds meer twijfelen...... Hoe kwam dat? Horen  twijfelen en geloven bijelkaar?  En.....Wat vieren mensen nu eigenlijk met Kerst?  De wijzen uit het Oosten zagen een arm Kindje in een stal, maar wat geloofden  ze? Is zien en geloven hetzelfde?
Op elk antwoord dus een nieuwe vraag........
 
In groep 7 en 8 leren de kinderen over de Islam en gaan we werken met verschillende thema’s die in de 5 grote wereldgodsdiensten (Hindoeisme en het Boeddhisme komen nu ook aanbod) een belangrijke rol spelen. Zoals  bijvoorbeeld: Symbolen – Heilige Boeken – Bidden – Denken over Goed en Kwaad – Feestmaaltijden.
De kinderen lezen hoe ander kinderen wereldwijd hierover leren en denken. We kijken naar de verschillen maar wat nog belangrijker is: zoeken naar overeenkomsten.
Zo leren de kinderen te kijken naar de ander niet als ‘raar’ of ‘vreemd’ maar als mede-mens.
In de lessen gebruiken we spelvormen,  drama en creatieve opdrachten om uiting tegeven aan wat er geleerd is. Ook gaan we op bezoek bij een kerk, moskee en synagoge.
 
Mijn motivatie om dit leuke vak te geven is:
Kinderen op weg helpen bij het leren betekenis te geven aan hun eigen leven.

  
Dienke Nijeboer
Leerkracht Godsdienstig Vormingsonderwijs.