Welkom op de website van de openbare brede basisschool De Springplank.
Op deze website is alle informatie over de school te vinden. De laatste nieuwtjes, fotoreportages, nieuwsbrieven, schoolgids en interessante tips voor ouders en kinderen.

De Springplank is een openbare brede school. Dit betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht diens achtergrond of afkomst. Open staan voor ieder kind betekent voor ons ook
dat wij werken vanuit oprechte aandacht en liefde voor ieder kind; het niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk welkom heten. Wij zijn een school waar ieder kind mag zijn wie het is en wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Ieder kind krijgt op onze school de kans om de eigenheden en talenten te ontwikkelen. Te ontdekken waar het goed in is en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

De Springplank is een school waar geleerd wordt. Dit doen kinderen met hun hoofd (leren) hart (welbevinden) en handen (ervaren).
Wij gaan ervan uit dat kinderen zich niet vanzelf ontwikkelen. Een goede leerkracht daagt kinderen uit om te leren en laat hen de leerstof ook oefenen. Goed onderwijs laat kinderen ook leren door te doen; praktisch aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de interesses te verleggen. De Springplank laat kinderen in de ochtend op gestructureerde wijze via methodes en effectieve instructies leren. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind de instructie krijgt die past bij de wijze waarop hij of zij leert. ‘s Middags gaan de kinderen zelf op zoek naar informatie of praktisch aan de slag. De “ doe” - en “ontdek” vakken staan dan centraal.

De Springplank is een brede school waarin organisaties samenwerken.
Vanuit een gezamenlijke visie werken we vanuit heldere samenwerkingsafspraken met één gezamenlijk doel; kinderen die lekker in hun vel zitten en die zich al spelend en lerend optimaal ontwikkelen, niet alleen op het gebied van rekenen, taal en lezen, maar ook op sociaal-emotioneel, motorisch, sportief en kunstzinnig terrein. Daarnaast zetten we in op techniek en nieuwe media.

Op de Springplank zijn niet alleen kinderen, maar ook hun ouders/verzorgers van harte welkom. Wij zijn een school waar ouders welkom zijn, actief kunnen helpen en meedenken. Het is mogelijk om andere ouders te ontmoeten of een gesprek te voeren met een leerkracht.

Wilt u meer weten, mail ons dan of kom gerust een keer kijkje nemen de sfeer te proeven van de brede school in actie. De deur staat altijd voor u open!

Mede namens het team,
De Springplank
Marieke ter Haar-Klink
m.terhaar@de-mare.org