Van de directie   14-02-2019

Landelijke staking
Op 15 maart a.s. is er een landelijke stakingsdag in het onderwijs aangekondigd om o.a. aandacht te vragen voor het grote tekort aan leerkrachten. De problemen in het onderwijs zijn op dit moment duidelijk zichtbaar en voelbaar!
De kans is groot dat ons team (of een deel van ons team) deze dag gehoor zal geven aan de oproep van de vakbond, waardoor er geen les gegeven kan worden.
Wij vragen nu hierbij alvast rekening te houden met vrijdag 15 maart.
U kunt nu alvast opvang bij KOOS regelen (zij zijn op het hoogte van de stakingsdag) of u houdt uw kind vrijdag 15 maart thuis.
Zo gauw er meer bekend is betreffende de stakingsdag, dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons.
 
Met vooruitziende blik…
Het is voor ons als schoolorganisatie van belang om een reëel beeld te houden van onze leerlingenaantallen van de komende jaren. We zouden dus graag de inschrijfformulieren ontvangen van alle toekomstige kinderen van de Springplank, tenminste voor zover bekend uiteraard. Met andere woorden, heeft u uw jongere zoon/dochter al ingeschreven middels een inschrijfformulier? Zo niet, inschrijfformulieren zijn af te halen in de directiekamer. Deze kamer bevindt zich naast de gele deur. Alvast bedankt!
 
Vandalisme in Heino?
Helaas zijn we als school de laatste maanden meerdere keren geconfronteerd met vandalisme op of rondom ons schoolplein.
Zo zijn in oktober 2018 de schaduwdoeken vernield,
hebben we rond de jaarwisseling veel hinder ondervonden van schade door vuurwerk en zijn recentelijk paaltjes bij de fietsenstallingen vernield. Uiteraard hebben wij hier de politie bij betrokken.
Zij hebben aangeven tijdens de avonduren, weekenden en vakanties vaker te surveilleren. Mocht u toevallig iets opvallends zien of horen, dan vernemen wij dit graag.
 
Mocht u nu denken dat de klok op onze gevel ook vernield is… dan moeten we dit ontkennen.
De klok hebben we een aantal jaren geleden gekregen als afscheidscadeau van de toenmalige groep 8. We waren er allemaal heel blij mee. Helaas heeft de klok waterschade opgelopen. Er wordt gekeken naar een oplossing, aangezien de klok door zowel kinderen, ouders als leerkrachten wordt gemist.

Vervanging digiborden
In de voorjaarsvakantie worden er 4 nieuwe digiborden geplaatst. De oude borden zullen worden vervangen.
Top


Beweegdiploma lessen voor groep 2    14-02-2019

Juf Ingrid, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, is na de kerstvakantie gestart met het beweegdiploma voor groep 2. De kinderen leren binnen het beweegdiploma spelenderwijs in 20 lessen de basisvormen van bewegen. Na deze 20 lessen kan er goed in kaart worden gebracht wat de kleuter kan op het gebied van bewegen en waar eventuele knelpunten zitten.  Het doel is om alle leerlingen een goede basis van bewegen aan te leren en het beweegplezier bij hen te stimuleren.
Om de kleutertijd leuk af te sluiten wordt er voor de kinderen van groep 2 een spelfeest georganiseerd op woensdagmiddag 3 juli (zet alvast in uw agenda) in Sportcentrum Tijenraan waar zij hun beweegdiploma kunnen ontvangen. Hier ontvangt u ter zijne tijd meer informatie over. Heeft u tussendoor vragen, loop gerust de spelzaal even binnen op woensdagochtend!
 
Top


Wie-o-wie?   14-02-2019

In de onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4) willen wij starten met atelier. Dit houdt in dat er gedurende drie weken wordt gewerkt aan een opdracht. Kinderen kunnen hierbij kiezen uit verschillende handvaardigheidsopdrachten, tekenopdrachten en uit beweging en dans.
We verwachten veel van de werkvorm, maar het kan niet zonder uw hulp. Daarom zoeken we hulpouders om kinderen te begeleiden tijdens deze activiteiten. Wij zorgen zelf voor de voorbereiding.
We kunnen uw hulp goed gebruiken op vrijdagmiddag 10 mei, 17 mei en 24 mei van 13.00 uur tot 14.15 uur.
De intekenlijsten hangen op de deuren van groepslokalen.
Alvast hartelijke dank!
 
Top


Gratis workshop van CJG: Slaappatronen ontwikkelen   14-02-2019

“Eindelijk blijft hij in zijn eigen bed liggen”
Ook benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt. Woon dan de gratis workshop “slaappatronen ontwikkelen” bij!
Slaap is erg belangrijk voor de gezondheid en de sfeer binnen het gezin. Daarom geeft CJG een gratis workshop rondom het ontwikkelen van slaappatronen. Deze workshop wordt gegeven door Marieke Elders.
 
Wat leer je in de workshop?
Problemen met slapen kunnen een uitputtingsslag zijn voor het hele gezin. Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het ontwikkelen van een goed slaappatroon. Een paar kleine veranderingen maken vaak een groot verschil, zodat iedereen de nodige nachtrust krijgt.
 
Ouders leren tijdens deze workshop hoe ze kunnen omgaan met slaappatronen en welke vaardigheden nodig zijn om kinderen een goed slaappatroon aan te leren.
 
De workshop wordt gegeven op dinsdag 26 februari van 19.30 u tot 21.30 uur bij  CJG Locatie, Jan van Arkelstraat 1 in Raalte.
 
Aanmelden kan tot 22 februari  op www.cjgraalte.nl (aanmeldknop). Let op: vol=vol!
 
Top


Carnaval 2020!   14-02-2019

Helaas gaat het ook dit jaar niet lukken om als school aan te sluiten bij de carnavalsoptocht. Wij zouden dit graag in 2020 wel weer willen doen en veel kinderen van de Springplank ook. Om dit mogelijk te maken hebben wij hulp nodig van ouders. Denk hierbij aan: het bedenken van een thema, het maken van pakken, het opbouwen van een kleine wagen etc. Wie wil helpen?
Mail naar ov@bredeschooldespringplank.nl of geef je op bij Nienke Wortelboer (moeder van Thomas groep 4 en Evi groep 1B)
 
Top


Het feest kan beginnen…   14-02-2019

Op dinsdag 5 maart mogen alle kinderen verkleed naar school komen, dus van peuterspeelzaal t/m groep 8.  . Het carnavalsfeest, met hopelijk Prins Carnaval en de Dansmariekes, vindt plaats in het speellokaal.
In de onderbouw (groep 1 t/m 4) wordt er een speciaal ‘carnavalsatelier’ en modeshow georganiseerd met medewerking van de kinderen van groep 8.
Alle kinderen moeten die dag gewoon het eten en drinken voor de ochtendpauze meenemen.
Om 12.00 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. Foekepotmiddag.
 
Top


Expressie-uur groep 1A en groep 6   14-02-2019

Circus
De kinderen van groep 1A en groep 6 zullen vrijdag aanstaande hun talenten op het gebied van acrobatiek, zang, dans en toneel aan de hele schoolbevolking en aan de ouders tonen tijdens het expressie-uur.
 
Vrijdag 15 februari treden ze maar liefst twee keer op. Tijdens de eerste voorstelling (aanvang 9.00 uur) zijn de ouders van groep 1a uitgenodigd en tijdens de tweede voorstelling (11.00 uur) de ouders van groep 6.
We verzoeken de ouders om buiten te wachten (en bij slecht weer in de teamkamer), totdat alle kinderen een plek gevonden hebben op de tribune. De ouders worden dan opgehaald. Op deze wijze kan iedereen de voorstelling goed zien. De trap naast de tribune moet vanwege veiligheidsmaatregelen vrij blijven.
Top