Alweer toe aan de vakantie?   17-04-2019

Het lijkt nog even te duren, maar achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de eerste voorbereidingen voor het komende schooljaar. Bij deze een overzicht van de eerste schoolvakanties van schooljaar 2019-2020. De overige vakanties, lange weekenden of andere vrije momenten/studiedagen zijn nog niet bekend. Uiteraard informeren we u hier t.z.t. over.
Herfstvakantie              21-10 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie                23-12-2019 t/m 3-01-2020
Krokusvakantie             17-02-2020 t/m 21-02-2020
 
Top


Veilig in het verkeer   17-04-2019

Op donderdag 4 april hebben alle kinderen van groep 7 deelgenomen aan het verkeersexamen. Op school werd het theoretisch examen afgenomen, daarna kwam het echte werk! De kinderen hadden samen met de ouders de route al verkend, dus konden ze met een gerust hart aan het praktijkexamen beginnen. We hopen dat de wijkagent binnenkort de verlossende zin zal uitspreken: “Iedereen is geslaagd!” en dat alle geslaagden hun verkeersdiploma in ontvangst kunnen nemen. Wel zo’n veilig idee.
 
Top


Koningsdag Heino   17-04-2019

Aan het gevarieerde programma op Koningsdag in Heino  te zien zal iedereen zich zaterdag 27 april goed kunnen vermaken. Voor meer informatie: www.oranjefeestheino.nl
Voor de basisschoolkinderen organiseert voetbalvereniging Heino het jaarlijkse Koningsdag Schoolvoetbaltoernooi. Kinderen die hieraan mee willen doen hebben zich hier inmiddels voor opgegeven.
U komt toch ook onze Springplankers tijdens het schoolvoetbaltoernooi aanmoedigen?
 
Top


Alweer een kilometer…   17-04-2019

Van maandag 20  t/m donderdag 23 mei kunnen de kinderen weer meedoen aan de Wandel4daagse in Heino. Een gezonde en zeker ook een gezellige activiteit.  We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen en dat voldoende ouders zich opgeven om alles goed te begeleiden. Zonder uw hulp lukt het niet! Via de kinderen volgt hierover nader bericht. Opgeven (en betalen) kan tot uiterlijk 12 april. Daarna is het niet meer mogelijk om je op te geven via school.
 
Top


Personeelsnieuws   01-04-2019


Meester Wim is momenteel ziek thuis. Hij heeft last van extreme duizelingen, waardoor hij niet kan werken. We wensen meester Wim beterschap!
 
Door de afwezigheid van meester Wim heeft groep 8 de laatste weken helaas met verschillende invallers te maken gehad. Dit is geen wenselijke situatie.
Ook nu lopen we er als school weer tegenaan dat er in onderwijsland een schrijnend tekort is aan invalkrachten. We hebben met regelmaat intern de vervanging verzorgd.
 
Gezien het feit dat er nog geen duidelijkheid gegeven kan worden wanneer meester Wim terug komt, zijn we van mening dat we voor meer continuïteit moeten gaan en hebben intern voor een aantal verschuivingen gekozen en gaan twee leerkrachten van ons tijdelijk meer dagen werken. Betreffende groepen hebben hier deze week een mail over ontvangen.
Deze formatiewijziging zal, mits er geen verandering in de situatie komt, tot aan de meivakantie gecontinueerd worden.
In het kort komt het erop neer dat juf Marjanne ook op woensdag voor groep 3 staat en juf Loes naast de maandag en dinsdag ook op woensdag les geeft aan groep 4. Groep 7 blijft meester Sander houden op maandag t/m woensdag en op donderdag en vrijdag zal juf Ina deze groep les geven. Meester Sander maakt op donderdag en vrijdag de overstap naar groep 8. Deze groep krijgt op maandag en dinsdag juf Suzanne en op woensdag juf Iris.
 
Door deze wijziging zijn we ervan overtuigd dat de continuering gewaarborgd blijft. De kinderen hebben allemaal te maken met bekende gezichten en intern kunnen we op deze wijze het lesaanbod goed afstemmen.
 
 
Top


Alweer een kilometer…   01-04-2019

Van maandag 20  t/m donderdag 23 mei kunnen de kinderen weer meedoen aan de Wandel4daagse in Heino. Een gezonde en zeker ook een gezellige activiteit.  We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen en dat voldoende ouders zich opgeven om alles goed te begeleiden. Zonder uw hulp lukt het niet! Via de kinderen volgt hierover nader bericht. Opgeven (en betalen) kan tot uiterlijk 20 april. Daarna is het niet meer mogelijk om je op te geven via school.
 
Top


Schoolreisjes   01-04-2019

We zijn al druk bezig met de organisatie van de schoolreizen. Waar de groepen naar toe gaan en wanneer ze op schoolreis gaan vermelden we in binnenkort in de Springtijding.
De kosten van de schoolreizen zijn inmiddels bekend:
Groep 1: €4,00, groep 2: €14,00, groep 3: €14,00, groep 4 en 5: €27,00, groep 6: €28,50, groep 7: €25,00 en groep 8: €100,00.

Heeft u een automatische incasso afgegeven? Dan zullen begin april de kosten voor de schoolreis worden geïncasseerd. Is het totaalbedrag hoger dan de maximale grens van €110,00, dan zal in de eerste week van mei het restant geïncasseerd worden.
Heeft u geen automatische incasso afgegeven? Wilt u dan het verschuldigde bedrag voor 15 april as, overmaken op IBAN: NL 03 RABO 0128604735 t.n.v. Oudervereniging de Springplank o.v.v. na(a)m(en) en groep(en) van uw kind(eren).
 
Voor vragen kunt u terecht bij Ineke van der Toom (directeur) of Helma Lindeboom (conciërge).
 
 
Top


Vrijwillige praatweek   01-04-2019

In de week van 8 april is de vrijwillige praatweek. In deze week kunnen op verzoek van ouders of op verzoek van de groepsleerkracht(en) oudergesprekken gevoerd worden om de voortgang van uw kind te bespreken.
Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.
 
 
Top


BSO en Kinderdagverblijfnieuws    11-03-2019

Daar zit muziek in! Vorige week zijn we op het kinderdagverblijf en op de BSO gestart met een muziekproject. Muziekdocente Rosalinda heeft een lesplan gemaakt en zij komt één keer per maand in de verschillende groepen muziekactiviteiten aanbieden. Daarnaast geeft zij ons (pedagogisch medewerkers ) handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met de activiteiten. De kinderen leren verschillende muziekinstrumenten herkennen, we doen muzikale spelletjes en we maken plezier! Samen met Rosalinda maken wij er een mooi muzikaal project van en we hopen over een tijdje natuurlijk onze muzikale "kunsten"aan de ouders te laten zien!
Top


Carnaval 2020!   11-03-2019

De carnavalsoptocht in Heino zag er weer mooi en verzorgd uit. Toch miste er nog iets… Als school hebben we jaren, dankzij een grote groep enthousiaste ouders en kinderen, meegedaan aan de optocht. En wat zouden wij en de kinderen van de Springplank dit weer graag willen in 2020. Om dit mogelijk te maken hebben wij hulp nodig van ouders. Denk hierbij aan: het bedenken van een thema, het maken van pakken, het opbouwen van een kleine wagen etc. Wie wil helpen? Mail naar ov@bredeschooldespringplank.nl of geef je op bij Nienke Wortelboer (moeder van Thomas groep 4 en Evi groep 1B)
Top