Directienieuws   19-01-2018

Derde kleutergroep is gestart
Na de kerstvakantie is de derde kleutergroep gestart. De
eerste tijd zal in groep 2 vooral aandacht geschonken
worden aan elkaar echt goed leren kennen en aan
samenwerken en samenspelen. We zijn ervan overtuigd
dat ze als groep samen een mooie tijd zullen hebben.

Start 2018
De eerste helft van schooljaar 17-18 zit er bijna op.
Binnenkort zullen wij als team ons tijdens de studiedagen
gaan richten op een verdiepingscursus van de
Kanjertraining. Kennis zal worden opgefrist en nieuwe
inzichten/materialen zullen worden behandeld.
Daarnaast zullen wij als school onze tussenresultaten op
drie niveaus analyseren: individueel niveau,
groepsniveau en op schoolniveau. Op deze wijze blijven
we kritisch naar ons onderwijs kijken.
Verder zullen we de tweede helft van het schooljaar onze
aandacht vestigen op oriëntatie van verschillende
lesmethodieken/volgsystemen. Zo hebben we het
streven om komend schooljaar te kunnen starten met
een nieuwe leerlingvolgsysteem voor kleuters, een
nieuwe leesmethode voor groep 3 en een nieuwe
methode voor wereldoriëntatie.
Een mooie uitdaging!

Groep 8
In groep 8 ligt het accent op de ‘stap’ richting het
voortgezet onderwijs. Vanuit Heino kunnen de kinderen
alle kanten op en daardoor is er een breed scala aan
mogelijkheden van voortgezet onderwijs. De kinderen
bezoeken met hun ouders open dagen van de
verschillende scholen. Daarnaast brengt groep 8 als
groep ook bezoeken aan het voortgezet onderwijs. Op
deze wijze kan elk kind (in samenspraak met de ouders)
tot een eigen keuze komen. De schooladviesgesprekken
zullen 6 en 7 februari plaatsvinden.

Open dag (woensdag 24 januari)
Daar waar wij aan de ene kant bezig zijn met de
afronding van de Springplanktijd, zijn we aan de andere
kant bezig met de start van de Springplankperiode.
Tijdens de open dag hopen we weer nieuwe gezinnen
rond te leiden door onze school. Voor sommige gezinnen
zal het een eerste kennismaking met onze school zijn.
We hopen dat we tijdens de rondleidingen een zo
compleet mogelijk beeld van onze brede school te
kunnen geven aan toekomstige ouders en andere
geïnteresseerden.
Mocht u meer willen weten over onze school, neem dan
contact op met onze directeur Ineke van der Toom
(werkdagen maandag t/m donderdag). Telefoon: 0572-
391521 of directie@bredeschooldespringplank.nl.
Onze deur staat altijd voor u open.


Brede schoolactiviteiten voor iedereen!   19-01-2018

Er staan nog enkele brede schoolactiviteiten gepland
voor de komende periode.
Op 6 februari is er voor de onderbouw een workshop
hoeden maken en op 8 februari is deze workshop voor de
bovenbouw.
We gaan allerlei mooie, gekke en leuke creaties maken
die tijdens de carnavalsochtend op school worden
geshowd .
De kosten voor deze middag zijn € 1,50 en we starten
gelijk uit school (verzamelen in de spelzaal).
Nadere info volgt nog. De spelregels staan op de flyer
Naschoolse activitieiten 2017/2018 .
Geef je op vóór donderdag 1 februari via de mail
activiteiten@ bredeschooldespringplank.nl en wie weet
val jij wel in de prijzen......!


Nationale Voorleesdagen   19-01-2018


De Nationale Voorleesdagen staan weer voor de deur.
Donderdag 25 januari zullen de peuters en de kinderen
van groep 1 t/m 4 een gezamenlijke opening in de
speelzaal hebben. Het prentenboek ‘Sssttt..de tijger
slaapt!’ staat centraal.

De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen vrijdag 26
januari bezoek van kinderboekenschrijver Thijs Goverde.
Tijdens de periode van de Voorleesdagen (25 januari t/m
3 februari) staan we extra stil bij het belang van
voorlezen, plezier beleven aan (voor)lezen en
boekenpromotie. Tijdens deze week wordt er natuurlijk
heeeeel veeeel voorgelezen door de groepsleerkrachten.
Nog leuker is het wanneer vaders, moeders, opa’s of
oma’s in de groep komen voorlezen. Voelt u zich
geroepen om voor te komen lezen of weet u iemand die
dit heel leuk vindt, dan bent u van harte welkom. Bij de
ingang van de groepslokalen hangen opgavelijsten. In
overleg met de groepsleerkracht wordt een gewenst
moment afgesproken.
 


Beweegdiploma lessen voor groep 2   18-01-2018


Juf Ingrid, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, is na
de kerstvakantie gestart met het beweegdiploma voor
groep 2. De kinderen leren binnen het beweegdiploma
spelenderwijs in 20 lessen de basisvormen van bewegen.
Na deze 20 lessen kan er goed in kaart worden gebracht
wat de kleuter kan op het gebied van bewegen en waar
eventuele knelpunten zitten. Het doel is om alle
leerlingen een goede basis van bewegen aan te leren en
het beweegplezier bij hen te stimuleren.
Om de kleutertijd leuk af te sluiten wordt er voor de
kinderen van groep 2 een spelfeest georganiseerd op
woensdagmiddag 11 juli in Sportcentrum Tijenraan waar
zij hun beweegdiploma kunnen ontvangen.