Directienieuws   16-07-2018

Bewaarexemplaar
Bij deze ontvangt u een soort bewaarexemplaar van de Springtijding met allerlei praktische informatie voor het komende schooljaar.
We willen alle ouders/verzorgers/grootouders, die ons gedurende het schooljaar op welke wijze dan ook geholpen hebben bij schoolse en buitenschoolse activiteiten, hartelijk bedanken voor hun inzet. We prijzen ons gelukkig met de grote betrokkenheid van ouders! Het was weer super.

Muzikale afsluiting
Donderdag 19 juli van 13.30 tot 14.00 uur zullen alle kinderen van groep 1 t/m 7 o.l.v. juf Iris, een korte muzikale presentatie op het plein verzorgen. Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, u bent allemaal van harte welkom!

Afscheid juf Ruth, meester Rob en juf Lindsay
Na afloop van de muzikale afsluiting, waarvoor u allen uitgenodigd bent, is het mogelijk juf Ruth, meester Rob en juf Lindsay de hand te schudden.

Namens het hele team wens ik jullie allemaal een hele fijne vakantie!
We zien elkaar graag weer op vrijdag 31 augustus op onze inloopochtend van 11.30 tot 12.00 uur.
Top


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019   16-07-2018

Herfstvakantie 22 t/m 26 okt 2018
Kerstvakantie 24 dec t/m 4 jan 2018
Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 febr 2019
Meivakantie 19 apr t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 t/m 31 mei 2019 (verlengd)
Pinksterweekend 10 juni t/m 12 juni 2019
Zomervakantie 15 juli t/m 23 aug 2019

Overige vrije dagen
Lang weekend vrij 23 t/m ma 26 nov
Lang weekend ma 28 t/m di 29 jan 2019

Woensdag 5 december 2018, vrijdag 21 december 2018
en vrijdag 12 juli 2019 zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
Top


Gymlessen 2018-2019   16-07-2018

Groep 1A woensdagochtend
Groep 1B woensdagochtend
Groep 2A woensdag 8.30 t/m 9.15 uur
Groep 2B woensdag 9.15 t/m 10.00 uur
Groep 3 woensdag 10.00 t/m 10.45 uur
Groep 4 maandag 12.45 t/m 13.30 uur donderdag 9.15 t/m 10.00 uur
Groep 5 dinsdag 13.30 t/m 14.15 uur donderdag 10.30 t/m 11.15 uur
Groep 6 dinsdag 12.45 t/m 13.30 uur donderdag 8.30 t/m 9.15 uur
Groep 7 woensdag 11.15 t/m 12.00 uur donderdag 12.45 t/m 13.30 uur
Groep 8 maandag 13.30 t/m 14.15 uur donderdag 11.15 t/m 12.00
Top


Intakegesprekken   16-07-2018

Na de zomervakantie voeren de groepsleerkrachten in de eerste weken individuele gesprekken met alle kinderen. Deze gesprekken zullen ongeveer 10 minuten duren. We merken dat kinderen in gesprekken ons hele goede informatie kunnen geven en dat wij door het voeren van deze kindgesprekken gericht investeren in de relatie leerkracht en leerling. De gesprekken vinden onder schooltijd of aansluitend aan de schooldag plaats. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een intakeformulier waarop een aantal vragen staan over uw kind. Dit formulier wordt verder niet meer besproken, tenzij dit aangegeven wordt door u als ouder.
Top


Chromebooks en Snappet    15-07-2018

Vanaf komend schooljaar zullen de kinderen in groep 7 en 8 werken met chromebooks. Zij zullen met Snappet werken vanaf hun chromebook. Verder gaan we Snappet verder uitbreiden naar groep 4. Uiteraard zullen we hier tijdens de informatieavonden meer over vertellen.
Top


Oproep   14-07-2018

We op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen bij het organiseren en uitlenen van boeken uit onze schoolbieb. Wie-o-wie heeft op maandag- (onderbouw) en/of woensdagochtend (bovenbouw) tijd en zin? Uiteraard zijn de huidige ouders bereid om in te werken. Interesse? Geeft dit aan op school bij juf Anniek (werkdagen ma t/m wo)
Top


Zomerlezen   29-06-2018

De zomervakantie staat voor de deur! Uit onderzoek blijkt dat kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, maar liefst 1 á 2 AVI-niveaus kunnen terugvallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor elk kind. Dit kan digitaal met de VakantieBieb-app. In de VakantieBiebapp vind je een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl. Laat de vakantie dus maar beginnen.
Wil je liever een echt boek in je handen houden tijdens het lezen? Dat kan! In overleg met je ouders is het mogelijk om max. 3 boeken uit onze eigen “bieb op school” mee te nemen naar huis en deze in de vakantie te lezen! Heb je interesse? Zet dan je naam op de lijst bij je klas en leen je boeken maandag 16 juli na schooltijd in onze schoolbieb!
Zorg dat de boeken de eerste week na de zomervakantie weer ingeleverd worden.
Veel zonnige leesuren gewenst! Sprong
Top