Project 112!   11-03-2019

De komende twee weken (van maandag 11 t/m vrijdag 22 maart) staat het thema ‘112!’ centraal in alle groepen. Maandag 11 maart is er voor de kinderen een gezamenlijke opening. Vrijdag 22 maart is er een afsluiting van het project. Alle geïnteresseerden (ouders/opa’s en oma’s, buren) zijn van harte welkom om een bezoekje te brengen aan de groepslokalen.
De foto's van de opening staan in de fotogalerij.
Top


Van de directie   11-03-2019

Landelijke staking Op 15 maart is er een landelijke stakingsdag in het onderwijs aangekondigd om o.a. aandacht te vragen voor het grote tekort aan leerkrachten. De problemen in het onderwijs zijn op dit moment zichtbaar en voelbaar. Een groot deel van ons team geeft gehoor aan de oproep van de vakbonden om te gaan staken. Hierdoor is er geen les op vrijdag 15 maart voor de groepen 1A, 1B, 2, 3, 6 en 8. De leerlingen van de groepen 4, 5 en 7 hebben die dag gewoon les. Wanneer uw kind in groep 4, 5 of 7 zit en u besluit uw kind vrijdag 15 maart ook thuis te houden, dan hebben wij daar alle begrip voor. Geef het dan wel door aan de leerkracht van uw kind. Mocht u gebruik willen maken van opvang door KOOS dan is dit mogelijk, indien u dit nog deze week doorgeeft.
Oudertevredenheidspeiling (OTP) Binnenkort ontvangen alle ouders de resultaten van de OTP over de mail. Uiteraard gaan wij als school de resultaten analyseren en zullen de bevindingen meenemen in ons Schoolplan voor de komende schooljaren.
Technisch lezen Zoals u wellicht gezien heeft op het rapport van uw kind wordt de score van de woordentoets DMT (drieminuten leestoets) niet meer vermeld. We blijven wel het AVI -niveau vermelden. Deze score geeft een goede indicatie aan van het leesniveau uw kind. Op deze wijze kunt u in de bibliotheek de leesboeken lenen op het juiste oefenniveau.
Top


Waar is het feestje?   11-03-2019

Hier is het feestje! Afgelopen dinsdagochtend stond de Springplank in het teken van carnaval. Prins Carnaval en zijn gevolg gingen voorop in de polonaise. In de onderbouw was er eerst een modeshow. Daarna hadden ze een speciaal carnavalsatelier, met dank aan de kinderen van groep 8. Zo hebben de kinderen geholpen met knutselen, spelletjes spelen en hebben ze de kinderen prachtig geschminkt! Een mooie samenwerking. De foto's van de onderbouw staan in de fotogalerij op de website.
Top


Naschoolse activiteit   11-03-2019

Op donderdag 28 maart is er weer een brede school activiteit gepland. Dit keer gaan we stempels maken van verschillende materialen. Zit je in groep 7/8 dan kun je een rolstempel maken van een oude fietsband . Zit je in groep 1 t/m 6 dan kun je een eigen stempel maken van foam,schuursponsjes of een aardappel of andere materialen. Opgeven kan t/m donderdag 21 maart door te mailen naar: activiteiten@bredeschooldespringplank.nl. De activiteit is gelijk uit school van 14.30 tot 15.30. De kosten zijn € 2.50 (graag in een enveloppe voorzien van naam en groep).
Top


BSO en Kinderdagverblijfnieuws    11-03-2019

Daar zit muziek in! Vorige week zijn we op het kinderdagverblijf en op de BSO gestart met een muziekproject. Muziekdocente Rosalinda heeft een lesplan gemaakt en zij komt één keer per maand in de verschillende groepen muziekactiviteiten aanbieden. Daarnaast geeft zij ons (pedagogisch medewerkers ) handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met de activiteiten. De kinderen leren verschillende muziekinstrumenten herkennen, we doen muzikale spelletjes en we maken plezier! Samen met Rosalinda maken wij er een mooi muzikaal project van en we hopen over een tijdje natuurlijk onze muzikale "kunsten"aan de ouders te laten zien!
Top


KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties)    11-03-2019

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze ermee omgaan kan zeer verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding. We zijn dan ook zeer tevreden met het aanbod van Stichting de Kern, om KIES wederom bij ons op school te organiseren, mits er voldoende aanmeldingen zijn. In een groep van kinderen (leeftijd groep 4 t/m 8) van maximaal 8 kinderen komen de kinderen 8 x 60 minuten bijeen. De KIES-training wordt gegeven door twee KIES-coaches Er zijn geen kosten verbonden aan KIES. Het wordt aangeboden door Stichting de Kern. Informatie voor kinderen over KIES Zijn jouw ouders gescheiden, kort of langer geleden? Wil je daarover praten of ervaringen van anderen horen? Wil je er beter mee omgaan of kijken hoe anderen ermee omgaan? Kun je er al goed mee omgaan en heb je tips voor anderen? Misschien is KIES dan iets voor jou. Voor meer informatie of opgaven kunt u terecht bij de intern begeleider Anita Schutte.
Top


Voorstelling: WHAT IF!    11-03-2019

Donderdag 14 maart gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 naar het Hoftheater. Zij zijn uitgenodigd door Mantelzorgondersteuning Raalte om een voorstelling bij te wonen van theatergroep Bint over jonge mantelzorgers. Tevens krijgen ze daar workshop over jonge mantelzorgers. Als afsluiting krijgen ze een lunch in de foyer,
Top


Oproep van luizenopsporingsdienst   11-03-2019

Wie-o-wie wil meehelpen bij de luizencontroles? Deze controles vinden plaats op de woensdag na elke vakantie. Interesse? Geef het dan aan op school of aan de moeder van Lara (groep 3) en Tim (groep 5).
Top


Carnaval 2020!   11-03-2019

De carnavalsoptocht in Heino zag er weer mooi en verzorgd uit. Toch miste er nog iets… Als school hebben we jaren, dankzij een grote groep enthousiaste ouders en kinderen, meegedaan aan de optocht. En wat zouden wij en de kinderen van de Springplank dit weer graag willen in 2020. Om dit mogelijk te maken hebben wij hulp nodig van ouders. Denk hierbij aan: het bedenken van een thema, het maken van pakken, het opbouwen van een kleine wagen etc. Wie wil helpen? Mail naar ov@bredeschooldespringplank.nl of geef je op bij Nienke Wortelboer (moeder van Thomas groep 4 en Evi groep 1B)
Top


Van de directie   14-02-2019

Landelijke staking
Op 15 maart a.s. is er een landelijke stakingsdag in het onderwijs aangekondigd om o.a. aandacht te vragen voor het grote tekort aan leerkrachten. De problemen in het onderwijs zijn op dit moment duidelijk zichtbaar en voelbaar!
De kans is groot dat ons team (of een deel van ons team) deze dag gehoor zal geven aan de oproep van de vakbond, waardoor er geen les gegeven kan worden.
Wij vragen nu hierbij alvast rekening te houden met vrijdag 15 maart.
U kunt nu alvast opvang bij KOOS regelen (zij zijn op het hoogte van de stakingsdag) of u houdt uw kind vrijdag 15 maart thuis.
Zo gauw er meer bekend is betreffende de stakingsdag, dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons.
 
Met vooruitziende blik…
Het is voor ons als schoolorganisatie van belang om een reëel beeld te houden van onze leerlingenaantallen van de komende jaren. We zouden dus graag de inschrijfformulieren ontvangen van alle toekomstige kinderen van de Springplank, tenminste voor zover bekend uiteraard. Met andere woorden, heeft u uw jongere zoon/dochter al ingeschreven middels een inschrijfformulier? Zo niet, inschrijfformulieren zijn af te halen in de directiekamer. Deze kamer bevindt zich naast de gele deur. Alvast bedankt!
 
Vandalisme in Heino?
Helaas zijn we als school de laatste maanden meerdere keren geconfronteerd met vandalisme op of rondom ons schoolplein.
Zo zijn in oktober 2018 de schaduwdoeken vernield,
hebben we rond de jaarwisseling veel hinder ondervonden van schade door vuurwerk en zijn recentelijk paaltjes bij de fietsenstallingen vernield. Uiteraard hebben wij hier de politie bij betrokken.
Zij hebben aangeven tijdens de avonduren, weekenden en vakanties vaker te surveilleren. Mocht u toevallig iets opvallends zien of horen, dan vernemen wij dit graag.
 
Mocht u nu denken dat de klok op onze gevel ook vernield is… dan moeten we dit ontkennen.
De klok hebben we een aantal jaren geleden gekregen als afscheidscadeau van de toenmalige groep 8. We waren er allemaal heel blij mee. Helaas heeft de klok waterschade opgelopen. Er wordt gekeken naar een oplossing, aangezien de klok door zowel kinderen, ouders als leerkrachten wordt gemist.

Vervanging digiborden
In de voorjaarsvakantie worden er 4 nieuwe digiborden geplaatst. De oude borden zullen worden vervangen.
Top


Wie-o-wie?   14-02-2019

In de onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4) willen wij starten met atelier. Dit houdt in dat er gedurende drie weken wordt gewerkt aan een opdracht. Kinderen kunnen hierbij kiezen uit verschillende handvaardigheidsopdrachten, tekenopdrachten en uit beweging en dans.
We verwachten veel van de werkvorm, maar het kan niet zonder uw hulp. Daarom zoeken we hulpouders om kinderen te begeleiden tijdens deze activiteiten. Wij zorgen zelf voor de voorbereiding.
We kunnen uw hulp goed gebruiken op vrijdagmiddag 10 mei, 17 mei en 24 mei van 13.00 uur tot 14.15 uur.
De intekenlijsten hangen op de deuren van groepslokalen.
Alvast hartelijke dank!
 
Top