Welkom

Op deze website is alle informatie over de school te vinden. De laatste nieuwtjes, fotoreportages, nieuwsbrieven, schoolgids en interessante tips voor ouders en kinderen.
 
De Springplank is een openbare brede school. Dit betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht diens achtergrond of afkomst. Open staan voor ieder kind betekent voor ons ook
dat wij werken vanuit oprechte aandacht en liefde voor ieder kind; het niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk welkom heten. Wij zijn een school waar ieder kind mag zijn wie het is en wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Ieder kind krijgt op onze school de kans om de eigenheden en talenten te ontwikkelen. Te ontdekken waar het goed in is en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

De Springplank is een school waar geleerd wordt. Dit doen kinderen met hunhoofd (leren) hart (welbevinden) en handen (ervaren).
Wij gaan ervan uit dat kinderen zich niet vanzelf ontwikkelen. Een goede leerkracht daagt kinderen uit om te leren en laat hen de leerstof ook oefenen. Goed onderwijs laat kinderen ook leren door te doen; praktisch aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de interesses te verleggen. De Springplank laat kinderen in de ochtend op gestructureerde wijze via methodes en effectieve instructies leren. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind de instructie krijgt die past bij de wijze waarop hij of zij leert. ‘s Middags gaan de kinderen zelf op zoek naar informatie of praktisch aan de slag. De “ doe” - en “ontdek” vakken staan dan centraal.

De Springplank is een brede school waarin organisaties samenwerken.

Laatste nieuws

Gratis workshop “Boodschappen doen met kinderen’’

08 november 2018
Schreeuwt of huilt je kind ook als hij of zij iets niet krijgt, gaat op de grond liggen, erg lang doorzeuren of steeds weglopen? Hierdoor kan boodschappen doen met je kind erg stressvol zijn. Er zijn nog veel meer redenen waardoor boodschappen
lees meer...

Ov nieuws

04 oktober 2018

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt in de eerste week van oktober geïncasseerd.
 
Oud papier
De oud papiercontainer staat met regelmaat op onze parkeerplaats. De data staan vermeld in de jaarkalender en in de Springtijding. Ook de opbrengst van deze inzamelactie komt volledig ten goede aan de activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden. Wij zijn dan ook erg blij met oud papier op de dagen van de container!
 
lees meer...

Van de directie

04 oktober 2018

Activiteitenlijst en talentenlijsten
We zijn erg blij met de aanmeldingen van ouders/grootouders om verschillende activiteiten te helpen organiseren. Misschien hangt deze lijst nog bij u op de koelkast. Inleveren kan nog hoor! We kunnen alle hulp gebruiken en maken dan ook graag gedurende het schooljaar graag gebruik van de veelzijdigheid van de talenten van ouders/ grootouders.
 
We blijven leren…
Het schooljaar is goed gestart. Niet allleen de kinderen zitten in de schoolbanken.
Als team blijven we ons uiteraard verdiepen in ons onderwijs. Zo zijn de teamleden van de kleutergroepen samen met directie en intern begeleider zich aan het richten op de implementatie van ‘Leerlijnen van 4 tot 7 jaar’ binnen ons administratie- en leerlingvolgsysteem. Door met dit systeem te werken kunnen we nog gerichter een beredeneerd aanbod aan de kinderen aanbieden en zijn we nog beter in staat de vorderingen van de jonge kinderen te volgen. De leerkrachten van groep 3 zullen zich voornamelijk richten op de nieuwe leesmethode ‘Lijn 3’. De eerste ervaringen van deze methode zijn zeer positief.
De teamleden vanaf groep 4 t/m 8 richten zich dit schooljaar o.a.op implementatie van onze nieuwe methode wereldoriëntatie Blink. Binnen deze methode worden de wereldoriëntatie vakken geïntegreerd en interactief aangeboden.
Als team blijven we ons verder specialiseren in cultuuronderwijs. De aandacht gaat voornamelijk uit naar procesgerichte activiteiten waarbij alle vormen van expressie aan bod komen.
Naast deze gezamenlijke scholingen worden er ook veel individuele cursussen gevolgd.
 
Leerlingenlijsten
In het kader van de privacyregeling kunnen we de leerlingenlijsten met de NAW gegevens niet zomaar meer meegeven. We begrijpen dat dit lastig is voor ouders om met elkaar in contact te komen, bijvoorbeeld bij speelafspraakjes. U hoort hier binnenkort meer over.

 
 
lees meer...

Kalender

  • 16 november 2018 atelier groep 5 t/m 8
  • 19 november 2018 vrijwillige praatweek
  • 21 november 2018 oud papier
  • 21 november 2018 OV vergadering
  • 22 november 2018 springtijding

SchoolApp2 filmpje

Blijf op de hoogte met onze nieuwe SchoolApp.